Croeso i’n ffermdy a’n bythynnod Sioraidd hardd sydd wedi’u lleoli mewn saith erw o gefn gwlad tonnog ym Mharc Cenedlaethol Eryri.
Mae Pen Isa'r Llan yn cynnig llety hyblyg a moethus ar gyfer hyd at 30 o westeion.

LLETY

Tŷ Mawr dining room
Dewiswch un o’r bythynnod uchod neu cliciwch yma i archebu’r safle cyfan

ATYNIADAU

A picture of Llyn Tegid with blue sky and hills reflected in the still water.
Cliciwch i Archwilio
CYDNABYDDIAETH: Cliciwch ar gyfer Cydnabyddiaeth i Luniau a Gwybodaeth am y Dylunwyr GweSITE CREDITS: Click for Photo Credits and Web Designer Information